Sök efter saknad person på is

Insatsledare ringde och bad om hjälp vid sök efter saknad person på sjön Båven vis Sparreholm. Vi lastade Svävare S-17 Rescue Snow leopard på släpet och körde till platsen där vi möttes upp av räddningstjänsten och svävare från Motala. En sökpatrull hade då hittat en öppen vak som vi skulle undersöka närmare. Vi lastade med dykutrustning och begav oss ut till platsen. Ganska snart fann dykaren den saknade personen, tyvärr inte vid liv. Kroppen bärgades iland och uppdraget avslutades.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.