Sök försvunnen person

Kl 22:55 kommer ett efter att en person saknas efter grundstötning. Det är känt att personen kommit iland men därefter har kontakten brutits. Uppdraget är dels att kunna bistå polis med transport av personal till sökområdet samt hjälpa till med strandsök. Vi påbörjar sök på väg till mötesplats och finner både person och båt. Meddelar polisen och kvarstannar på platsen för att hålla kontakt med personen samt bistå räddningshelikoptern i samband med vinschning. Läget är allt för utsatt av väder, mörker och ett stort antal strandgrynnor för att gå in med egen båt. Vi bistår helikoptern med position och belysning under räddningsarbetet. Återgår därefter till hemmahamn efter avstämning med polisen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Sök
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Måttlig sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.