Soppatorsk (glöm inte reservdunk!)

Medlem ringer in och har fått bensinstopp. Sju personer ombord, alla med flytväst på. De har drivit in mot land men ligger tryggt. Vi drar ut dem på lite djupare vatten och sen assisterar vi med reservdunk vartefter motorn startar som den ska. Medlemmen kan åka mot den närliggande hemmahamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.