Spädbarn med svårigheter

Stockholms ambulanshelikopter kan på grund av det dåliga vädret inte flyga. Ett sjukvårdslarm med högsta prioritet når RS Dalarö angående spädbarn med svårigheter på en större skärgårdsö. Ambulanssjukvårdare medföljer. Begär assistans från lokalt Brandvärn för landtransport. Helikoptern kunde slutligen flyga och tog barnet med till sjukhus. Rescue Ronald Bergman avbröt därför uppdraget halvvägs och besättningen kunde återgå till nattsömn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.