Sportfiskare driver ut från land

Observation av person på land om fiskare i gummiring som drev norrut. Då det blåser rejält så åkte vi snabbt ut och kontrollerade. Fick kontakt med fiskaren som befann sig mellan Barsebäckshamn och Sjöbobadet ca 100 m från land. Han hade kontroll på läget och behövde ej assistans. Vi tackar allmänheten för bra uppmärksamhet och agerande, bättre kontakta oss en gång för mycket än för lite (Vid nöd ring alltid 112).

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.