Stålbåt hårt på grund

En stålbåt har gått på grund och står hårt på. Vi kan snabbt konstatera att den står så pass hårt att vi inte får loss den med en 8m båt och det finns dessutom risker att ha sönder båten och eventuella läckage av en sådan lossdragning kan inte uteslutas. Vi drar ändå lite i båten för att känna hur det känns men det bekräftade bara det vi tidigare trott. Då båtägaren inte har båten försäkrad uppmanas han att kontakta ett kommersiell bolag som kan hjälpa till att lyfta båten av grunder. Båtägaren var dessutom ej medlem. Lärdomen bör ha varit att det lönar sig att stötta Sjöräddningssällskapet och att det är dessutom bra att vara försäkrad - framför allt när det finns risk för grundstötning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.