Stand by vid sjuktransport från fartyg

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen angående en person ombord på ett kryssningsfartyg som är i akut behov av sjukvård, oklart väder för ambulanshelikoptern. Avgår med Rescue Vialla och just när vi anländer till fartyget i höjd med Gräskö så lyckas Sjöfartsverkets räddkingshelikopter landa och evakuera patienten. Vi ligger standby under tiden och vänder sedan hemåt. N 5m/s, tidvis täta snöbyar.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Sjuktransport från fartyg
Aktivitet:
Kontroll
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
N
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Måttlig sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.