Standby för eventuellt sök

Larm via SOS och vid kvittering blir vi ombedda att åka på larm om eventuellt person i vatten. Ny information inkommer och vi sätts i standby och efter samtal med Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) återgår vi igen till normalt beredskapsläge.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.