Starthälp i kylan

Medlem fick inte igång sin dieselmotor på grund av kyla. Vi hjälper till med starthjälp. De kan därefter ta sig hem själva.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.