Starthjälp

Sällskapet har under natten legat på svaj. Under morgonen när dom skall fortsätta sin färd startar inte motorn. Vid kontroll av batterina är ett batteri trasigt. Vi tar bort det trasiga batteriet och ser till att de friska batterina är rätt inkopplat. Sedan kunde dom starta och fortsätta sin färd.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.