Starthjälp

Medlem vars batteri dragits ur under dagens fiske. Assistans med starthjälp och även rengöring av batteripoler. Medlemmen kunde därefter själv ta sig till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.