Startproblem

Medlem ringer in för att de har startproblem. När vi är på plats har motorn startat. Det har varit problem till och från, vilket gör att vi assisterar genom att följa dem till hemmahamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.