Stopp i bränslesystemet

Medlem som fått stopp i bränslesystemet. Kopplat väster om Jättholmarna och assisterat till Mellanfjärden.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.