Storbrand på Skarholmen

En båt exploderar efter tankning och startar en kedjereaktion. När röken lagt sig har två båtar sjunkit och en har dragits upp på land. Kvar i vattnet ligger ett antal värmeskadade och sotiga båtar.

Kl 14.10 inkommer larm från en sjöräddare som  har observerat en explosion i hamnen där stationen ligger. Beaktat att hamnen är den största i Uppsala med 600 båtplatser är det fara i dröjesmål. Frivilliga sjöräddare strömmar till och tillsammans börjar vi bekämpa elden. Räddningstjänst ansluter och leder insatsen. Ytterligare resurser från Räddningstjänsten tillkallas då det finns en uppenbar risk för spridning till flera båtar. Poliser på land och på sjön håller undan nyfikna medan släckningsarbetet pågår. Två båtar dras ut från hamnen och sjunker. En släcks och vinschas upp på land. Därefter påbörjar vi miljöräddning och lägger ut läns. Efter branden har Kustbevakningens flygplan cirklat över platsen där båtarna sänktes för att kontrollera eventuellt drivmedels läckage.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.