Större fritidsbåt på grund.

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen. Större fritidsbåt som gått på grund söder om Stånguddens fyr, Lurö. Fyra personer ombord. Båten tog in vatten. På plats tog vi över vår diesel drivna länspump. Denna klarade inte att hålla undan inträngande vatten. Vi startade ytterligare en pump. Vattnet sjönk då undan. Vi kunde sedan bogsera den nödställde in till Lidköping där båten kunde lyftas upp på kajen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.