Större motorbåt på grund

En större motorbåt hade kört på grund vid Äpplaflöterna nord om Stenshamn. Vi gick med bägge båtarna, när vi kom fram skickade vi ombord en sjöräddare för att kontrollera eventuell vatteninträngning, det var torrt och fint förutom en liten läcka vid propelleraxeln. Kontakt togs med haveristens försäkringsbolag och beslut togs om att Sjöassistans skulle dra loss båten. Rescue Cecilia Bratt hjälpte haveristen att lägga ut ett ankare för att stabilisera båten mot vinden. När väl ankaret var på plats så provade haveristen att själv dra sig loss med hjälp av ankarspelet vilket gick bra. När Sjöassistans kom fram och ankaret var upptaget kunde bogseringen påbörjas och uppdraget var slutfört från vår sida.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.