Strandhugg med bekymmer

Efter en del mindre incidenter under helgen fick vi på söndagen larm via sökarna då vi redan var ute med Rescue MinLouis på övning i handhavande av båt med besättning. Medlemscentralen meddelar att vi har en båt på Åhällorna som inte kommer loss efter strandhugg pga aktersvall som spolat båten lite för högt upp på land för att ta sig loss med egen kraft. Vi är snabbt på plats och med hjälp av kastlinan får vi över hanfot och bogsertross och kan utan större besvär dra loss båten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.