Strömlös båt

20:00 blir vi uppringda av en medlem som har blivit strömlös . Han befinner sig utanför Haverdal. Vi bemannar PO Hanson och går mot position. Då båten är strömlös får vi bara ungefärlig position. Det visar sig svårt att hitta båten trots att vädret är mycket bra. När vi äntligen hittar haveristen ligger han 6 distans ut från land. Vi lyckas få i gång motorn, men har lite problem med elen. Vi tar ombord en person till oss och två från oss kör in båten till Skallkroken. Vi kör hem till Grötvik på ett nästan blankt hav.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.