Styrpullpet bogseras till säker hemmahamn

Öppen styrpullpet med havererad motor och en person ombord, bogseras till säker hemmahamn av Rescue Henry Andersson med besättning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.