Styrpulpet med motorhaveri

Styrpulpet med motorhaveri ost om Öbolandet. När vi kommer på plats startar motorn igen men haveristen beskriver hur det börjar tjuta efter ett tag. Vi bordar haveristen med en besättningsman som felsöker och kollar kopplingar till batteriet. Efter en stunds provkörning kan vi konstatera att allt tycks fungera igen. Haveristen väljer ändå att avbryta och återvänder, för egen maskin, till hemmahamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.