Styrpulpet med motorproblem

Har svårt att hålla styrfart och uppmärksammas av oss, vi kopplar upp medlemmen och tar dom säkert under bron och vidare till Trosa Marin för lagning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.