Styrpulpetbåt med maskinproblem

Styrpulpetbåt med maskinhaveri vid Balgö. Vi kopplade upp vår bogsertross och assisterade medlemmen in till Kärradal. Det var väldigt grunt inne i hamnen vid Kärradal. Vi fick därför släppa båten en bit innan hamnen och medlemmen paddlade in sista biten under vår uppsikt. Sedan gick vi åter till Bua.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.