Svävare larmas på Vättern

Larm från SOS Alarm i Norrköping om ett vittne som tror sig se en medvetslös person på isen i Motalaviken. Vi larmas med svävare Rescue Länsförsäkringar Östgöta 2 mot platsen. Kommunal räddningstjänst, polis och ambulans är plats straxt innan svävaren anländer och vi kan återgå.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.