Tamp i propeller

Haveristen fick in tampar i propellern och drev snabbt i den hårda vinden. En lotsbåt lyckades säkra dem före grundstötning. Vi övertog och bogserade till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.