Tamp i propellern

Mitt under pågående övning får vi samtal från en medlem som befinner sig vid Hjuviks brygga. Oturligt nog har man lyckats få in en tamp mellan propellrarna på sitt ena drev. På plats skär vi tampen och båtägaren kan själv ta sig för egen maskin tillbaka till varvet för losstagning av övrig trasslad tamp.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.