Tom drivande optimistjolle

Allmänheten siktar en tom halvt vattenfylld optimistjolle på drift utanför Östra holmen, och befarar att ett barn finns i vattnet. Vi och räddningstjänst med dykare larmas av Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC. Vi är först på plats och får snart veta att barnet är i säkerhet på land, men att man inte i ett första försök fått med sig jollen då den var för tung. Vi hjälper med att bärga jollen till land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.