Tom kanot siktad

Larm om siktad kanot med tillhörande flytvästar men utan personer. Vi söker efter personer i vattnet och kontrollerar skicket på kanoten. Efter inre spaning och väl avsökt vattenyta avbryts insatsen då ingen olycka inträffat. Enheterna återgår.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.