Torsk på bränsle

Motorbåt där motorn inte startar. Vi felsöker på plats. Motor startar med startgas. Får inget bränsle fram till förgasarna. Vi bogserar till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.