Träbåt med läckage.

Träbåt i dåligt skick tar in vatten i höjd med Skarven. Tillsammans med Rescue Iris, Kållandsö bistår vi med nödlänspumning så att båten kommer till hamn för åtgärder.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.