Träbåt med roderhaveri

Larm via Sjö och flygledningscentralen (JRCC) om träbåt med roderhaveri i närheten av Högbonden. Två personer ombord och relativt hög sjö. Vi bemannar Rescue Lars Prytz och sätter fart mot positionen. När vi kommit halvvägs kontaktas vi återigen av JRCC som avbryter larmet då haveristen fått hjälp på annat sätt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.