Träbåt på grund utanför Trosa

Medlem ringer in och behöver hjälp att komma loss från grund, efter att ha gått för nära land. Vattenståndet är lägre än normalt, vilket gör att den vanliga färdvägen inte fungerade. Vi åker ut med Rescue Lillie af Vivesta för att undsätta haveristen. Med full längd på bogsertrossen drar vi loss dem. De fortsätter till hemmahamn för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.