Träbåt på grund vid Kråmö

Grundstötning med träbåt på grunna nordväst om Kråmö. Haveristen kom själv av grynnan och båten tog inte in vatten och fortsatte för egen maskin. Uppdraget avbrutet innan avgång.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.