Trålare på grund

Efter larm från Sjö- och flygräddningscentralen har vi idag assisterat Kustbevakningen (KBV) med att dra loss en trålare som gått rejält på grund och hade en slagsida på mer än 45 grader. Båten bosgerades sedan av KBV in till varv.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.