Transport av båt

Medlem önskar få båt transporterad från sitt landställe utan att befinna sig på plats, pga att båten redan är i säkerhamn avböjer vi uppdraget.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.