Transport till väntande ambulans

Larm angående en person i behov av medicinsk hjälp på Storsanskär. Vi går med Rescue MinLouis. Ambulans med sjukvårdspersonal har anlänt och fått båtskjuts över till ön under tiden vi kör fram. Vi går fram till bryggan där patienten finns på bår. Patienten lyfts in till transportutrymmet och vi åker till fastlandet där ambulans väntar. Efter urlastning återgår vi till hemmakaj

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.