Transport till ambulans

Larm prio 2. Ambulans möter upp på stationen. Vi ser till att ambulanspersonalen kommer fram till patienten. Patienten medföljer tillbaka. Tack 338-9110 för bra samarbete.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.