Trasig motor norra Vättern

En medlem hör av sig och berättar att deras motor lagt av när det är dags att gå in till hemmahamn. Vi ger oss av med Rescue Skeppskär för att assistera dem in till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.