Trasigt växel/gas-reglage

Vi hjälper medlem hem till båtplatsen från Fröholmens fyr då hans gasreglage slutat att fungera.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.