Trassligt i spindelnätet

En medlem har bekymmer med sin segelbåtsmotor då den saknar kraft och går endast på tomgång. Med felsökning per telefon kan Jourskepparen vägleda till felkällan; en spindel som byggt bo i utloppet av dieseltankens avluftning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.