Trauma med höftfraktur

En äldre herre har fallit och skadat höften. Rescue Ronald Bergman hämtar ambulanspesonal på Årsta brygga då de kom från Nynäs och vi sparar tid. Med byvindar uppåt 20 m/s går vi i reducerad fart över Mysingen och de flesta av oss med bleka kinder - ingen horisont i beckmörkret. Patienten lastas och på grund av smärtan är farten ytterligare reducerad tills vi kommer i lä bakom Muskö. Efter fyra timmar kunde vi släcka godnatt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.