Två medlemsuppdrag inom 8 minuter

Första uppdraget var att bogsera ut en 7 m båt från väldigt grunt vatten på Norrholmarna med Rescue Iris. Sedan fortsatte vi med Rescue Rotary till Klitt och assisterande med starthjälp till medlem med batteriproblem.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.