Två nödraketer siktade

Klockan 01:04 på måndag morgon piper sökarna för sjörddarna på RS Nynäshamn. JRCC, Sjö och Flygräddningscentralen, har fått in observationer av nödraketer på Gårdsfjärden. Rescue Marc Wallenberg Jr. med besättning lämnar kaj och påbörjr sök i, i av JRCC, angivet område. Då observationer gjorts av flera oberoende inringare är sökområdet i detta fall ganska begränsat, strax efter 02:30 beslutar JRCC att sökinsatsen avslutas. Troligen har någon bränt av ett par gamla nödraketer längs strandlinjen nere vid Lövhagen utan att tänka på konsekvenserna.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.