Två saknade på sjö utanför Nyköping

Räddningstjänsten vill ha stöd av svävare i sökande efter två försvunna fiskare på en sjö utanför Nyköping. Strax innan avgång avbryts uppdraget för RS Trosa, då personerna är funna i isvak.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.