Uppdrag Motalaviken

Vid vårt jourbytet i Motala mellan avgående jourlag från Vadstena till pågående jourlag Motala ser vi två personer på en båt som påkallar vår uppmärksamhet. Båten ligger i farleden in mot Motala och personerna försöker paddla. Vi kastar loss med Rescue Skeppskär (byggd 1986) och åker fram till haveristen. Man har konstaterat att motorn gett upp, så vi hjälper dem in till bryggplatsen. Ibland ska man ha lite tur i oturen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.