Utan oljetryck i Ryssundet

En snipa med tre personer ombord tappar oljetryck och slutligen stannar motorn. Rescue Marc Wallenberg är först på plats och lämnar över bogseringen till Rescue Björn Christer då hemmahamnen var i RS Dalarös område.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.