Utsatt läge

Medlem hade ankrat upp för natten men ville flytta sig pga av vindkantring. När han skulle dra upp ankaret hade det fastnat i en kätting och ett annat ankare. Efter att med hjälp av båtshake och lina "trixat" en halvtimme lyckades vi få loss hans ankare och han kunde söka en bättre ankringsplats för natten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.