Utsläpp farligt ämne.

Medborgare kontaktar Stationsansvarig då utsläpp skett i Falsterbokanalen. Ärendet puttas vidare till kommunal räddningstjänst för vidare hantering.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.