Välter i Vishamn

En person fiskar från en kanot men välter utanför Vishamnsviken. Personen simmar med flytväst under svårighet och blir upplockade av en närboende som observerar olyckan och ger sig ut i egen båt. Rescue Paul Lederhausen och Rescue Olle Rosell är på plats 15 minuter efter larmet- då faran redan är över. Vi överlämnar lite värmande filtar och bärgar sedan kanot och annat vi fann flytande.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.