Vänern är som en spegel.

Motorhaveri, motorn vill inte starta, felsökning påbörjas och gör några startförsök utan framgång. Vi avbryter felsökningen och bogserar haveristen till hemmahamn

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.