Vatteninträngnig

Telefonsamtal på jourtelefon om vatteninträgning bemannar Rescue Ulla-Britta Andersson samt Rescue Lillie och avgår mot haveristen. På plats visar det sig att vatteninträgning stoppat då man stängt av motorn. Kopplar haveristen och går mot dens hemmahamn Borstahusen och drar in till sin plats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.